کمترین: 
164493
بیشترین: 
164589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164493.0
زمان: 
10/23 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 23 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 دی 1397 , 164493.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/23 12:40","price":164589.0},{"date":"1397/10/23 15:40","price":164493.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398