کمترین: 
120
بیشترین: 
129.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
120
زمان: 
10/23 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 دی 1397 , 120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/23 01:00","price":129.5},{"date":"1397/10/23 04:00","price":128.69},{"date":"1397/10/23 07:00","price":128.27},{"date":"1397/10/23 10:00","price":127.8},{"date":"1397/10/23 13:00","price":128.54},{"date":"1397/10/23 16:00","price":128.56},{"date":"1397/10/23 19:00","price":128},{"date":"1397/10/23 22:00","price":120}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398