کمترین: 
3593.7
بیشترین: 
3717.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3593.7
زمان: 
10/23 22:00
قیمت بیت کوین امروز 23 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 دی 1397 , 3593.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/23 01:00","price":3717.5},{"date":"1397/10/23 04:00","price":3702},{"date":"1397/10/23 07:00","price":3699},{"date":"1397/10/23 10:00","price":3701.1},{"date":"1397/10/23 13:00","price":3685.7},{"date":"1397/10/23 16:00","price":3696.9},{"date":"1397/10/23 19:00","price":3688.5},{"date":"1397/10/23 22:00","price":3593.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398