کمترین: 
164928
بیشترین: 
164929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164929.0
زمان: 
10/22 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 22 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 دی 1397 , 164929.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 12:40","price":164928.0},{"date":"1397/10/22 15:40","price":164929.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398