کمترین: 
129.11
بیشترین: 
130.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129.68
زمان: 
10/22 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 دی 1397 , 129.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:30","price":130},{"date":"1397/10/22 01:00","price":129.72},{"date":"1397/10/22 04:00","price":129.2},{"date":"1397/10/22 07:00","price":130.12},{"date":"1397/10/22 10:00","price":130.8},{"date":"1397/10/22 13:00","price":129.84},{"date":"1397/10/22 16:00","price":129.11},{"date":"1397/10/22 19:00","price":129.71},{"date":"1397/10/22 22:00","price":129.68}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398