کمترین: 
3688.6
بیشترین: 
3735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3718
زمان: 
10/22 22:00
قیمت بیت کوین امروز 22 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 دی 1397 , 3718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:30","price":3735},{"date":"1397/10/22 01:00","price":3731.8},{"date":"1397/10/22 04:00","price":3710},{"date":"1397/10/22 07:00","price":3713.8},{"date":"1397/10/22 10:00","price":3714},{"date":"1397/10/22 13:00","price":3689.9},{"date":"1397/10/22 16:00","price":3688.6},{"date":"1397/10/22 19:00","price":3710},{"date":"1397/10/22 22:00","price":3718}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398