کمترین: 
1287.64
بیشترین: 
1287.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1287.64
زمان: 
10/22 04:00
قیمت اونس طلا امروز 22 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 دی 1397 , 1287.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:30","price":1287.95},{"date":"1397/10/22 04:00","price":1287.64}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398