کمترین: 
3.155
بیشترین: 
3.163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.159
زمان: 
10/22 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 دی 1397 , 3.159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:08","price":3.163},{"date":"1397/10/22 01:08","price":3.155},{"date":"1397/10/22 01:32","price":3.159}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398