کمترین: 
1.4075
بیشترین: 
1.409
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4075
زمان: 
10/22 02:08
قیمت بنزین امروز 22 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 دی 1397 , 1.4075 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:08","price":1.4085},{"date":"1397/10/22 01:08","price":1.409},{"date":"1397/10/22 01:32","price":1.408},{"date":"1397/10/22 02:08","price":1.4075}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398