کمترین: 
566.38
بیشترین: 
566.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566.38
زمان: 
10/22 01:08
قیمت گازوئیل امروز 22 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 دی 1397 , 566.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:08","price":566.88},{"date":"1397/10/22 01:08","price":566.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398