کمترین: 
60.48
بیشترین: 
60.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.55
زمان: 
10/22 02:08
قیمت نفت برنت امروز 22 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 دی 1397 , 60.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:08","price":60.65},{"date":"1397/10/22 01:08","price":60.57},{"date":"1397/10/22 01:32","price":60.48},{"date":"1397/10/22 02:08","price":60.55}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398