کمترین: 
127.6
بیشترین: 
132.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
130.89
زمان: 
10/21 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 دی 1397 , 130.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:30","price":132.3},{"date":"1397/10/21 01:00","price":131.99},{"date":"1397/10/21 03:30","price":131.5},{"date":"1397/10/21 04:00","price":130.31},{"date":"1397/10/21 06:30","price":132},{"date":"1397/10/21 07:00","price":131.04},{"date":"1397/10/21 09:30","price":130.72},{"date":"1397/10/21 10:00","price":131.04},{"date":"1397/10/21 12:30","price":132.37},{"date":"1397/10/21 13:00","price":132.3},{"date":"1397/10/21 15:30","price":127.6},{"date":"1397/10/21 16:00","price":128},{"date":"1397/10/21 18:30","price":127.6},{"date":"1397/10/21 19:00","price":130.73},{"date":"1397/10/21 21:30","price":130.98},{"date":"1397/10/21 22:00","price":130.89}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398