کمترین: 
1287.16
بیشترین: 
1294.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1294.47
زمان: 
10/21 12:30
قیمت اونس طلا امروز 21 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 21 دی 1397 , 1294.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:30","price":1287.16},{"date":"1397/10/21 03:30","price":1287.72},{"date":"1397/10/21 06:30","price":1291.01},{"date":"1397/10/21 09:30","price":1293.30},{"date":"1397/10/21 12:30","price":1294.47}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398