کمترین: 
58.24
بیشترین: 
58.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.24
زمان: 
10/20 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 20 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 20 دی 1397 , 58.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 16:32","price":58.24}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398