کمترین: 
21.49
بیشترین: 
22.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.11
زمان: 
10/20 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 20 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 20 دی 1397 , 22.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 11:08","price":21.76},{"date":"1397/10/20 12:08","price":22.04},{"date":"1397/10/20 13:08","price":21.78},{"date":"1397/10/20 13:32","price":21.49},{"date":"1397/10/20 14:08","price":21.74},{"date":"1397/10/20 14:32","price":21.62},{"date":"1397/10/20 15:08","price":21.64},{"date":"1397/10/20 15:32","price":21.83},{"date":"1397/10/20 16:08","price":22.13},{"date":"1397/10/20 16:32","price":22.01},{"date":"1397/10/20 17:08","price":22.13},{"date":"1397/10/20 18:08","price":22.22},{"date":"1397/10/20 18:32","price":22.08},{"date":"1397/10/20 19:08","price":21.95},{"date":"1397/10/20 19:32","price":21.84},{"date":"1397/10/20 20:08","price":22.01},{"date":"1397/10/20 20:32","price":22.12},{"date":"1397/10/20 21:08","price":22.11}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398