کمترین: 
129.7
بیشترین: 
153.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129.7
زمان: 
10/20 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 دی 1397 , 129.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:30","price":153.05},{"date":"1397/10/20 01:00","price":152.1},{"date":"1397/10/20 03:30","price":153.05},{"date":"1397/10/20 04:00","price":153.17},{"date":"1397/10/20 06:30","price":152.9},{"date":"1397/10/20 07:00","price":153.41},{"date":"1397/10/20 09:30","price":152.5},{"date":"1397/10/20 10:00","price":152},{"date":"1397/10/20 12:30","price":140.2},{"date":"1397/10/20 15:30","price":135.5},{"date":"1397/10/20 16:00","price":136.49},{"date":"1397/10/20 18:30","price":135},{"date":"1397/10/20 19:00","price":135.78},{"date":"1397/10/20 21:30","price":130},{"date":"1397/10/20 22:00","price":129.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398