کمترین: 
3710
بیشترین: 
4122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3710
زمان: 
10/20 22:00
قیمت بیت کوین امروز 20 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 دی 1397 , 3710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:30","price":4087.8},{"date":"1397/10/20 01:00","price":4080.9},{"date":"1397/10/20 03:30","price":4079.5},{"date":"1397/10/20 04:00","price":4083.8},{"date":"1397/10/20 06:30","price":4112.7},{"date":"1397/10/20 07:00","price":4108.3},{"date":"1397/10/20 09:30","price":4122},{"date":"1397/10/20 10:00","price":4119.3},{"date":"1397/10/20 12:30","price":3896},{"date":"1397/10/20 15:30","price":3872},{"date":"1397/10/20 16:00","price":3879.1},{"date":"1397/10/20 18:30","price":3869.6},{"date":"1397/10/20 19:00","price":3870},{"date":"1397/10/20 21:30","price":3714.9},{"date":"1397/10/20 22:00","price":3710}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398