کمترین: 
1293.08
بیشترین: 
1296.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1296.21
زمان: 
10/20 12:30
قیمت اونس طلا امروز 20 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 20 دی 1397 , 1296.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:30","price":1293.28},{"date":"1397/10/20 03:30","price":1293.08},{"date":"1397/10/20 06:30","price":1293.99},{"date":"1397/10/20 07:00","price":1294.53},{"date":"1397/10/20 07:30","price":1296.33},{"date":"1397/10/20 09:30","price":1296.75},{"date":"1397/10/20 10:00","price":1295.91},{"date":"1397/10/20 10:30","price":1295.14},{"date":"1397/10/20 12:30","price":1296.21}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398