کمترین: 
56.11
بیشترین: 
56.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.11
زمان: 
10/19 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 19 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 دی 1397 , 56.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 16:32","price":56.11}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398