کمترین: 
164829
بیشترین: 
165011
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164829.0
زمان: 
10/19 15:30
قیمت شاخص بورس امروز 19 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 دی 1397 , 164829.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 12:30","price":165011.0},{"date":"1397/10/19 15:30","price":164829.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398