کمترین: 
1282.3
بیشترین: 
1287.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1282.80
زمان: 
10/19 12:30
قیمت اونس طلا امروز 19 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 19 دی 1397 , 1282.80 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 03:00","price":1285.35},{"date":"1397/10/19 03:30","price":1285.11},{"date":"1397/10/19 06:00","price":1287.01},{"date":"1397/10/19 06:30","price":1284.68},{"date":"1397/10/19 09:00","price":1282.30},{"date":"1397/10/19 09:30","price":1282.57},{"date":"1397/10/19 12:30","price":1282.80}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398