کمترین: 
152.63
بیشترین: 
156.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153.15
زمان: 
10/19 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 دی 1397 , 153.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:00","price":153.56},{"date":"1397/10/19 03:00","price":152.72},{"date":"1397/10/19 06:00","price":156.03},{"date":"1397/10/19 09:00","price":155},{"date":"1397/10/19 12:30","price":154.67},{"date":"1397/10/19 13:00","price":154},{"date":"1397/10/19 18:30","price":152.63},{"date":"1397/10/19 19:00","price":152.7},{"date":"1397/10/19 21:30","price":152.8},{"date":"1397/10/19 22:00","price":153.15}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398