کمترین: 
4076.7
بیشترین: 
4156.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4085.1
زمان: 
10/19 22:00
قیمت بیت کوین امروز 19 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 دی 1397 , 4085.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:00","price":4139.7},{"date":"1397/10/19 03:00","price":4116.7},{"date":"1397/10/19 06:00","price":4156.7},{"date":"1397/10/19 09:00","price":4151.7},{"date":"1397/10/19 12:30","price":4135.4},{"date":"1397/10/19 13:00","price":4145},{"date":"1397/10/19 15:30","price":4141.4},{"date":"1397/10/19 16:00","price":4146},{"date":"1397/10/19 18:30","price":4106.4},{"date":"1397/10/19 19:00","price":4076.7},{"date":"1397/10/19 21:30","price":4078.5},{"date":"1397/10/19 22:00","price":4085.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398