کمترین: 
56.43
بیشترین: 
56.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.43
زمان: 
10/18 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 18 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 دی 1397 , 56.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 17:08","price":56.43}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398