دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)

  دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)

قیمت بازار
114000000
قیمت کارخانه
114000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,742
minus
یورو
25,045
minus
درهم امارات
6,417
plus
آرشیو کامل قیمت   دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)
{"date":"1397/10/19 00:00","price":89500000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":88000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":88500000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":89500000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":91000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":92500000},{"date":"1397/11/14 00:00","price":93500000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":96000000},{"date":"1397/11/22 00:00","price":98000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":100000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":108000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":110000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":113000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":114000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":115500000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":114000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399