دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)

آخرین نرخ های بازار

دلار
13,000
minus
یورو
14,500
minus
درهم امارات
3,721
minus
آرشیو کامل قیمت   دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)
{"date":"1397/10/19 00:00","price":89500000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":88000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":88500000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":89500000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":91000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":92500000},{"date":"1397/11/14 00:00","price":93500000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":96000000},{"date":"1397/11/22 00:00","price":98000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":100000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":108000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":110000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":113000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":114000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":115500000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":114000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398