دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)

  دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)

قیمت بازار
114000000
قیمت کارخانه
114000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,480
minus
یورو
26,400
minus
درهم امارات (حواله)
6,210
plus
آرشیو کامل قیمت   دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)
{"date":"1397/10/19 00:00","price":89500000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":88000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":88500000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":89500000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":91000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":92500000},{"date":"1397/11/14 00:00","price":93500000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":96000000},{"date":"1397/11/22 00:00","price":98000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":100000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":108000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":110000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":113000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":114000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":115500000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":114000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399