کمترین: 
163967
بیشترین: 
163967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
163967.0
زمان: 
10/18 11:10
قیمت شاخص بورس امروز 18 دی 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 18 دی 1397 , 163967.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 11:10","price":163967.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398