کمترین: 
1283.68
بیشترین: 
1289.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1283.81
زمان: 
10/18 11:30
قیمت اونس طلا امروز 18 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 18 دی 1397 , 1283.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 02:30","price":1289.26},{"date":"1397/10/18 05:30","price":1287.03},{"date":"1397/10/18 08:30","price":1283.68},{"date":"1397/10/18 11:30","price":1283.81}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398