کمترین: 
151
بیشترین: 
156.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153.46
زمان: 
10/18 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 دی 1397 , 153.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:00","price":156.69},{"date":"1397/10/18 02:30","price":154.23},{"date":"1397/10/18 03:00","price":153},{"date":"1397/10/18 05:30","price":155},{"date":"1397/10/18 06:00","price":151.1},{"date":"1397/10/18 08:30","price":151.25},{"date":"1397/10/18 09:00","price":151},{"date":"1397/10/18 11:30","price":151.37},{"date":"1397/10/18 12:00","price":151.48},{"date":"1397/10/18 15:00","price":151.97},{"date":"1397/10/18 18:00","price":155.35},{"date":"1397/10/18 21:00","price":153.46}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398