کمترین: 
4089.3
بیشترین: 
4164.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4139.8
زمان: 
10/18 21:00
قیمت بیت کوین امروز 18 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 دی 1397 , 4139.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:00","price":4140.7},{"date":"1397/10/18 02:30","price":4120},{"date":"1397/10/18 03:00","price":4107.1},{"date":"1397/10/18 05:30","price":4129.8},{"date":"1397/10/18 06:00","price":4111.1},{"date":"1397/10/18 08:30","price":4090},{"date":"1397/10/18 09:00","price":4089.3},{"date":"1397/10/18 11:30","price":4099},{"date":"1397/10/18 12:00","price":4096.8},{"date":"1397/10/18 15:00","price":4110.7},{"date":"1397/10/18 18:00","price":4164.9},{"date":"1397/10/18 21:00","price":4139.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398