کمترین: 
55.14
بیشترین: 
55.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.14
زمان: 
10/17 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 17 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 دی 1397 , 55.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 16:32","price":55.14}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398