کمترین: 
162087
بیشترین: 
162323
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
162323.0
زمان: 
10/17 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 17 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 دی 1397 , 162323.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 11:10","price":162087.0},{"date":"1397/10/17 14:10","price":162323.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398