کمترین: 
1287.43
بیشترین: 
1289.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1289.83
زمان: 
10/17 11:30
قیمت اونس طلا امروز 17 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 17 دی 1397 , 1289.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 05:30","price":1287.43},{"date":"1397/10/17 08:30","price":1289.24},{"date":"1397/10/17 11:30","price":1289.83}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398