کمترین: 
155.8
بیشترین: 
161.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157
زمان: 
10/17 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 دی 1397 , 157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 00:00","price":161},{"date":"1397/10/17 02:30","price":160.26},{"date":"1397/10/17 03:00","price":159.82},{"date":"1397/10/17 05:30","price":161.01},{"date":"1397/10/17 06:00","price":159.45},{"date":"1397/10/17 08:30","price":158.92},{"date":"1397/10/17 09:00","price":158.5},{"date":"1397/10/17 11:30","price":158.48},{"date":"1397/10/17 12:00","price":159.3},{"date":"1397/10/17 14:30","price":156.35},{"date":"1397/10/17 15:00","price":155.84},{"date":"1397/10/17 17:30","price":155.8},{"date":"1397/10/17 18:00","price":156.52},{"date":"1397/10/17 20:30","price":157},{"date":"1397/10/17 21:00","price":156.03},{"date":"1397/10/17 23:30","price":157}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398