کمترین: 
4099.4
بیشترین: 
4181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4139.9
زمان: 
10/17 23:30
قیمت بیت کوین امروز 17 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 دی 1397 , 4139.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 00:00","price":4178.6},{"date":"1397/10/17 02:30","price":4152.1},{"date":"1397/10/17 03:00","price":4156.9},{"date":"1397/10/17 05:30","price":4181},{"date":"1397/10/17 06:00","price":4158.3},{"date":"1397/10/17 08:30","price":4151.8},{"date":"1397/10/17 09:00","price":4145.7},{"date":"1397/10/17 11:30","price":4150.2},{"date":"1397/10/17 12:00","price":4154.2},{"date":"1397/10/17 14:30","price":4099.4},{"date":"1397/10/17 15:00","price":4103.3},{"date":"1397/10/17 23:30","price":4139.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398