کمترین: 
161275
بیشترین: 
161482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161275.0
زمان: 
10/16 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 16 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 دی 1397 , 161275.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/16 11:00","price":161482.0},{"date":"1397/10/16 14:10","price":161275.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398