کمترین: 
155.9
بیشترین: 
160.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160.62
زمان: 
10/16 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 دی 1397 , 160.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/16 02:00","price":158},{"date":"1397/10/16 05:00","price":158.96},{"date":"1397/10/16 08:00","price":156.3},{"date":"1397/10/16 11:00","price":155.9},{"date":"1397/10/16 14:30","price":157},{"date":"1397/10/16 15:00","price":157.6},{"date":"1397/10/16 17:30","price":156.74},{"date":"1397/10/16 18:00","price":156.65},{"date":"1397/10/16 20:30","price":157.29},{"date":"1397/10/16 21:00","price":159},{"date":"1397/10/16 23:30","price":160.62}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398