کمترین: 
3901.3
بیشترین: 
4170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4170
زمان: 
10/16 23:30
قیمت بیت کوین امروز 16 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 دی 1397 , 4170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/16 02:00","price":3963.4},{"date":"1397/10/16 05:00","price":3926.2},{"date":"1397/10/16 08:00","price":3915},{"date":"1397/10/16 11:00","price":3907.2},{"date":"1397/10/16 14:30","price":3901.3},{"date":"1397/10/16 15:00","price":3925.7},{"date":"1397/10/16 17:30","price":3929.1},{"date":"1397/10/16 18:00","price":3933},{"date":"1397/10/16 20:30","price":3947.7},{"date":"1397/10/16 21:00","price":3955},{"date":"1397/10/16 23:30","price":4170}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398