کمترین: 
161107
بیشترین: 
161338
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161107.0
زمان: 
10/15 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 15 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 دی 1397 , 161107.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 11:00","price":161338.0},{"date":"1397/10/15 14:00","price":161107.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398