کمترین: 
3957.3
بیشترین: 
3997.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3971.4
زمان: 
10/15 23:00
قیمت بیت کوین امروز 15 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 دی 1397 , 3971.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 02:00","price":3966.5},{"date":"1397/10/15 05:00","price":3990.3},{"date":"1397/10/15 08:00","price":3997.5},{"date":"1397/10/15 11:00","price":3974.4},{"date":"1397/10/15 14:00","price":3957.3},{"date":"1397/10/15 17:00","price":3974.7},{"date":"1397/10/15 20:00","price":3973.4},{"date":"1397/10/15 23:00","price":3971.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398