کمترین: 
1284.81
بیشترین: 
1285.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1284.81
زمان: 
10/15 02:30
قیمت اونس طلا امروز 15 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 15 دی 1397 , 1284.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 02:00","price":1285.24},{"date":"1397/10/15 02:30","price":1284.81}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398