کمترین: 
3.027
بیشترین: 
3.032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.032
زمان: 
10/15 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 15 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 دی 1397 , 3.032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 00:08","price":3.03},{"date":"1397/10/15 00:32","price":3.027},{"date":"1397/10/15 01:08","price":3.031},{"date":"1397/10/15 01:32","price":3.029},{"date":"1397/10/15 02:08","price":3.032}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398