کمترین: 
1.3555
بیشترین: 
1.3605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3595
زمان: 
10/15 02:08
قیمت بنزین امروز 15 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 دی 1397 , 1.3595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 00:08","price":1.3555},{"date":"1397/10/15 00:32","price":1.3583},{"date":"1397/10/15 01:08","price":1.3575},{"date":"1397/10/15 01:32","price":1.3605},{"date":"1397/10/15 02:08","price":1.3595}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398