کمترین: 
534
بیشترین: 
534.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.5
زمان: 
10/15 01:08
قیمت گازوئیل امروز 15 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 دی 1397 , 534.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 00:08","price":534},{"date":"1397/10/15 00:32","price":534.88},{"date":"1397/10/15 01:08","price":534.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398