کمترین: 
57.22
بیشترین: 
57.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.41
زمان: 
10/15 01:32
قیمت نفت برنت امروز 15 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 دی 1397 , 57.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 00:08","price":57.22},{"date":"1397/10/15 00:32","price":57.35},{"date":"1397/10/15 01:08","price":57.31},{"date":"1397/10/15 01:32","price":57.41}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398