کمترین: 
1293.93
بیشترین: 
1297.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1294.98
زمان: 
10/14 11:00
قیمت اونس طلا امروز 14 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 14 دی 1397 , 1294.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 02:00","price":1293.93},{"date":"1397/10/14 02:30","price":1294.17},{"date":"1397/10/14 05:00","price":1295.30},{"date":"1397/10/14 05:30","price":1297.74},{"date":"1397/10/14 08:00","price":1295.13},{"date":"1397/10/14 08:30","price":1295.08},{"date":"1397/10/14 11:00","price":1294.98}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398