کمترین: 
152.5
بیشترین: 
159.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153.46
زمان: 
10/14 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 دی 1397 , 153.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 02:00","price":152.56},{"date":"1397/10/14 05:00","price":152.5},{"date":"1397/10/14 08:00","price":156.35},{"date":"1397/10/14 11:00","price":159.69},{"date":"1397/10/14 14:00","price":156.69},{"date":"1397/10/14 17:00","price":155.58},{"date":"1397/10/14 20:00","price":153.5},{"date":"1397/10/14 23:00","price":153.46}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398