کمترین: 
3879.5
بیشترین: 
3949.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3886.6
زمان: 
10/14 23:00
قیمت بیت کوین امروز 14 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 دی 1397 , 3886.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 02:00","price":3933.9},{"date":"1397/10/14 05:00","price":3910.1},{"date":"1397/10/14 08:00","price":3937.1},{"date":"1397/10/14 11:00","price":3949.2},{"date":"1397/10/14 14:00","price":3928},{"date":"1397/10/14 17:00","price":3916.1},{"date":"1397/10/14 20:00","price":3879.5},{"date":"1397/10/14 23:00","price":3886.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398