کمترین: 
1284.11
بیشترین: 
1291.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291.27
زمان: 
10/13 11:00
قیمت اونس طلا امروز 13 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 دی 1397 , 1291.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 02:00","price":1284.11},{"date":"1397/10/13 02:30","price":1284.55},{"date":"1397/10/13 05:00","price":1286.77},{"date":"1397/10/13 05:30","price":1287.38},{"date":"1397/10/13 08:00","price":1287.91},{"date":"1397/10/13 08:30","price":1288.43},{"date":"1397/10/13 11:00","price":1291.27}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398