کمترین: 
150.9
بیشترین: 
158.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
150.9
زمان: 
10/13 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 دی 1397 , 150.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 02:00","price":158.81},{"date":"1397/10/13 05:00","price":155.83},{"date":"1397/10/13 08:00","price":157.78},{"date":"1397/10/13 11:00","price":156.6},{"date":"1397/10/13 14:00","price":153.09},{"date":"1397/10/13 17:00","price":152.9},{"date":"1397/10/13 23:00","price":150.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398