کمترین: 
3919.6
بیشترین: 
4037.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3919.6
زمان: 
10/13 23:00
قیمت بیت کوین امروز 13 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 دی 1397 , 3919.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 02:00","price":4037.5},{"date":"1397/10/13 05:00","price":4022.7},{"date":"1397/10/13 08:00","price":4024.9},{"date":"1397/10/13 11:00","price":3995.9},{"date":"1397/10/13 14:00","price":3986.9},{"date":"1397/10/13 17:00","price":3996},{"date":"1397/10/13 20:00","price":3983.6},{"date":"1397/10/13 23:00","price":3919.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398